Βιωσιμότητα και Βιομηχανία. Αξιολόγηση με προοπτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία. Δυναμική και προκλήσεις

March 19, 2024

Επιμορφωτικό Εργαστήριο στο ΤΕΕ ” Βιωσιμότητα και Βιομηχανία. Αξιολόγηση με προοπτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία. Δυναμική και προκλήσεις”

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2023, 17.00 – 20.00 θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτικό Εργαστήριο στο ΤΕΕ ” Βιωσιμότητα και Βιομηχανία. Αξιολόγηση με προοπτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία. Δυναμική και προκλήσεις” με εισηγητή τον καθηγητή κ Α. Κοκόση.

Η σειρά αυτή των Εργαστηρίων φιλοδοξεί να ενισχύσει τις  δεξιότητες των Μηχανικών που ασχολούνται με τον τομέα της Βιομηχανίας, παρέχοντας γνώσεις και εργαλεία για την κατανόηση των τελευταίων τάσεων, προκλήσεων και ευκαιριών στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της βιωσιμότητας στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τα Εργαστήρια θα παρέχουν μια διαστρωματική προσέγγιση στο θέμα, με εύρος και σκοπό την εξοικείωση και την εισαγωγή σε βασικές έννοιες και υπολογιστικά εργαλεία έως την αποτύπωση της δυναμικής και τις προκλήσεις του χώρου.

Εστιάζοντας σε μια κρίσιμη διάσταση του σύγχρονου τοπίου της Μηχανικής στη Βιομηχανία που είναι το ζήτημα της αξιολόγησης της βιωσιμότητας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα Εργαστήρια θα παρέχουν μια επισκόπηση των πρακτικών αξιολόγησης της βιωσιμότητας στη Βιομηχανία, των απαιτήσεων και των προκλήσεων για την αποτελεσματική αξιολόγησή της, και πώς η Βιομηχανία προσαρμόζεται σε μια παγκόσμια προοπτική για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση των πόρων.

Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι οι εγκαταστάσεις του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων θα γίνεται μετά από δωρεάν ηλεκτρονική προεγγραφή.

Στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν το σύνολο του κάθε εργαστηρίου θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία τoυ ΤΕΕ που στηρίζει τη διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Μηχανικών μελών του ΤΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι το συστηματικό και δια βίου upskilling (αναβάθμιση δεξιοτήτων) και reskilling (απόκτηση νέων δεξιοτήτων για νέα απασχόληση) των Ελλήνων Μηχανικών είναι το πλέον βασικό εργαλείο για να αποκτήσει ο κλάδος και οι επαγγελματίες του ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εντός αλλά και εκτός συνόρων αγορά και με αφορμή την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.