Ετήσια Συνάντηση του SusChem GR

March 4, 2024

Παράταση εγγραφών

Η Ετήσια Συνάντηση του SusChem GR θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00 – 17:00, στο αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Εκπρόσωποι από τη βιομηχανία και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που σχετίζονται με τον τομέα του Safe-and-Sustainable-by-Design (SSbD) αναμένεται να συμμετέχουν ενεργά στη συνάντηση, όπου θα γίνει παρουσίαση των δράσεων του Suschem GR.

 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα υπάρξουν παρουσιάσεις σχετικά με:

– το  Sustainability Section του European Federation of Chemical Engineering (EFCE)

– το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο IRISS στο οποίο συμμετέχει το Suschem GR στον τομέα του Safe-and-Sustainable-by-Design (SSbD).

– τον Οδικό Χάρτη Πράσινης Μετάβασης της Χημικής Βιομηχανίας.

Εγγραφές για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση γίνονται δεκτές συμπληρώνοντας τη φόρμα στον σύνδεσμο.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συμμετοχή σας και την ενεργό συνεισφορά σας στη συνάντησή μας.