Ημερίδα έργου i4metal στο ΑΘΗΝΑ Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

July 4, 2023

 

To Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργαστηριακή Μονάδα ΙPSEN) και η ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ διοργανώνουν την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 ημερίδα παρουσίασης γύρω από τα αποτελέσματα του έργου Καινοτόμες Τεχνολογίες Επιστήμης Δεδομένων για την Ανάκτηση Μετάλλων από Υλικά Scrapi4metal – της Πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Μια ημέρα πλούσια σε επιτεύγματα με καινοτόμες τεχνολογίες και ερευνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) στη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας (value chain) των εταιριών παραλαβής, επεξεργασίας, και αξιοποίησης υλικών scrap για την ανάκτηση μετάλλων.

Η εκδήλωση θα γίνει στο ΕΚ Αθηνά, Αίθουσα Ζαμπόλι (ισόγειο), είναι ανοικτή για το κοινό, αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή.

Τα υλικά scrap είναι παραπροϊόντα και απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης (π.χ. οχήματα τέλους κύκλου ζωής, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπολείμματα από κατασκευαστικές δραστηριότητες, καλώδια, σωλήνες κ.α.). Στον κύκλο αξιοποίησης υλικών scrap, δραστηριοποιείται εμπορικά ένας σημαντικός αριθμός εταιριών για την ανάκτηση μετάλλων και την διοχέτευσή τους σε βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες για ανακύκλωση. Πέρα από την εμπορική αξιοποίηση, η ανάκτηση μετάλλων (π.χ. σιδηρούχα μέταλλα, χαλκός, αλουμίνιο, ειδικά κράματα κ.α.) από υλικά scrap έχει σημαντικό αντίκτυπο στον περιορισμό της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων του πλανήτη και στην εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν αποτελέσματα του έργου, με έμφαση σε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την οργάνωση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται και παράγονται στις διεργασίες των βιομηχανικών μονάδων που εκτελούν αναγνώριση και επεξεργασία υλικών scrap. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, στελέχη κρατικών οργανισμών και περιφερειών, στελέχη βιομηχανιών και επιχειρήσεων, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Ταυτόχρονα, ομάδες τεχνικών και φοιτητών προσκαλούνται να λάβουν μέρος στο Data/Ideathon που θα διεξαχθεί, με προκλήσεις – προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του έργου και προσφέρονται για περαιτέρω αξιοποίηση και διερεύνηση λύσεων.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα της Ημερίδας ΕΔΩ.